AKTUALNOŚCI


Rozpoczynamy rekrutację na rok szkolny 2023/2024


IX Powiatowy Konkurs Piosenki Patriotycznej „Kto ty jesteś – Polak mały”

Zamówienie publiczne

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (14.01.2022 r.)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (07.01.2022 r.)
Dodatkowe informacje dotyczące zmian w ogłoszeniu przetargu (28.12.2021 r.)

Dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb stołówki szkolnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Orłach

Ogłoszenie o zamówieniu (15.12.2021 r.)

Dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb stołówki szkolnej w Zespole Szkolno -

Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Orłach

dokument w linku 


Specyfikacja warunków zamówienia: dokument w linku

Formularz ofertowy: załącznik nr1 

Oświadczenie 1: załącznik nr 2 

Oświadczenie 2: załącznik nr 3

Wykaz realizowanych dostaw: załącznik nr 4

Projekt umowy: załącznik nr 5

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: załącznik nr 6 
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: 
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Pakiety 1,2,5 


Informacja na temat: Zamówienie publiczne nr 767100-N-2020

Wyjątkowy pierwszy dzień wiosny!

W styczniu 2023r. za zgodą Pani Dyrektor Renaty Iwanów nasza szkoła przystąpiła do systemu szkół partnerskich z Podkarpackim Centrum Nauki Ł...