AKTUALNOŚCI

INFORMACJA - WAŻNEW związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r., poz. 410) oraz koniecznością przygotowania nauczania zdalnego przy pomocy platformy „G Suite dla Szkół i Uczelni” prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną.


W przypadku wyrażenia zgody należy:
- wydrukować powyższą klauzulę i podpisać ją,
- podpisaną klauzulę mogą Państwo:
a) przywieźć do szkoły i pozostawić ją w miejscu do tego wyznaczonym,
b) przesłać drogą elektroniczną:
· zeskanować podpisaną klauzulę lub zrobić jej zdjęcie,
· wysłać skan lub zdjęcie na adres e-mail szkoły: zsporly@interia.pl
· w temacie wiadomości prosimy wpisać [RODO G Suite] imię i nazwisko – wyrażam zgodę

W przypadku przesyłania zdjęcia proszę zwrócić uwagę na czytelność wpisanych informacji (wpisane dane i podpis nie mogą być rozmazane).
Ze względu na poważne zagrożenie wystąpienia pandemii koronawirusa na terenie naszego kraju, przypomina się rodzicom o konieczności izolowania dzieci i młodzieży.


Zobowiązuje się uczniów do śledzenia wiadomości w dzienniku Librus, przekazywanych przez nauczycieli. Uczniowie powinni podjąć współpracę z nauczycielami.

OGŁOSZENIE


! Uwaga. Rekrutacja i zapisy do szkoły i przedszkola prowadzone są drogą e-mailową pod adresem zsporly@interia.pl.Wymagana dokumentacja znajduje się w dziale Dokumenty.

Historia

Początki miejscowości Orły sięgają roku 1920, kiedy to realizując reformę rolną dokonano parcelacji dużych majątków ziemskich. W wyniku tych przekształceń powstała osada, która otrzymała nazwę Orły (jeden z pierwszych osadników Hieronim Kołcz miał powiedzieć "zlecieliśmy się z różnych stron jak orły" i od tych słów wzięła się nazwa nowej wsi). W związku z utworzeniem nowej miejscowości, zaistniała potrzeba utworzenia placówki szkolnej, w której dzieci mogłyby zdobywać wiedzę. Według metryki szkolnej w roku 1924 w Orłach powstała 4-klasowa Publiczna Szkoła Powszechna. Naukę w wyższych klasach uczniowie musieli kontynuować w innych miejscowościach np. w Żurawicy, gdzie istniała szkoła wyższego stopnia. W celu zapewnienia dzieciom odpowiednich warunków nauki miejscowa społeczność w roku 1926 dokonała zakupu nieruchomości z przeznaczeniem na budynek szkolny.


W okresie drugiej wojny światowej oraz w okresie powojennym w Orłach nadal funkcjonowała 4-letnia szkoła powszechna. Istotne zmiany nadeszły dopiero w latach sześćdziesiątych XX wieku, kiedy to rozpoczęła się akcja budowy nowych szkół (tak zwanych Tysiąclatek - w związku z obchodami w roku 1966 tysiąclecia Polski).


Z tych powodów w Orłach rozpoczęła działalność 8-klasowa szkoła podstawowa, która mieściła się w obecnym budynku szkolnym. Kolejne zmiany przyniósł rok 1999, kiedy to realizując reformę oświatową, w Orłach utworzono 6-klasową szkołę podstawową i 3-letnie gimnazjum (obydwie szkoły mieszczą się w tym samym budynku). We wrześniu 2001 roku oddano do użytku halę sportową.

W roku 2007 w przebudowanym budynku szkolnym utworzono przedszkole samorządowe. Doniosłe zmiany w historii szkoły przyniósł rok szkolny 2011/2012.  Uchwałą Rady Gminy  z   dniem 1 września 2011 roku utworzono Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Orłach powstały z połączenia szkół: Gimnazjum Publicznego w Orłach, Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Orłach i Przedszkola Samorządowego w Orłach. W związku z utworzeniem klas integracyjnych przystosowano budynek do potrzeb dzieci niepełnosprawnych,
a także otwarto świetlicę szkolną.

Konkurs - "#Zostań w domu – koronawirus - czyli jak przeczekać niechcianego gościa"

Weź udział w konkursie, aby pomóc sobie nawzajem! Zachęcamy wszystkich: - najmłodszych uczęszczających do Naszego Przedszkola, - uczn...