AKTUALNOŚCI

INFORMACJA - WAŻNEW związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r., poz. 410) oraz koniecznością przygotowania nauczania zdalnego przy pomocy platformy „G Suite dla Szkół i Uczelni” prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną.


W przypadku wyrażenia zgody należy:
- wydrukować powyższą klauzulę i podpisać ją,
- podpisaną klauzulę mogą Państwo:
a) przywieźć do szkoły i pozostawić ją w miejscu do tego wyznaczonym,
b) przesłać drogą elektroniczną:
· zeskanować podpisaną klauzulę lub zrobić jej zdjęcie,
· wysłać skan lub zdjęcie na adres e-mail szkoły: zsporly@interia.pl
· w temacie wiadomości prosimy wpisać [RODO G Suite] imię i nazwisko – wyrażam zgodę

W przypadku przesyłania zdjęcia proszę zwrócić uwagę na czytelność wpisanych informacji (wpisane dane i podpis nie mogą być rozmazane).
Ze względu na poważne zagrożenie wystąpienia pandemii koronawirusa na terenie naszego kraju, przypomina się rodzicom o konieczności izolowania dzieci i młodzieży.


Zobowiązuje się uczniów do śledzenia wiadomości w dzienniku Librus, przekazywanych przez nauczycieli. Uczniowie powinni podjąć współpracę z nauczycielami.

OGŁOSZENIE


! Uwaga. Rekrutacja i zapisy do szkoły i przedszkola prowadzone są drogą e-mailową pod adresem zsporly@interia.pl.Wymagana dokumentacja znajduje się w dziale Dokumenty.

Świetlica

Zorganizowana jest dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy swoich rodziców (opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności, wymagające zapewnienia im opieki w szkole. Nasza świetlica jest miejscem, w którym dzieci mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas przed i po zajęciach. 
Czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:45 do 7:45 i 11:15 do 16:15.

Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim: zapewnienie opieki przed i po zajęciach w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku i odrobieniu prac domowych. Staramy się, aby czas spędzony w świetlicy szkolnej, sprzyjał rozwojowi zainteresowań dzieci. Szczególną uwagę na zajęciach zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Wyrabiamy umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich u innych. Ćwiczymy też z dziećmi umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami. Staramy się nauczyć właściwego zachowania się w sytuacjach trudnych, ponoszenia odpowiedzialności za indywidualne i wspólne wykonywanie zadania oraz wdrażamy do utrzymywania porządku w czasie zajęć i zabaw. Realizując swoje zadania, świetlica współpracuje z rodzicami (opiekunami), nauczycielami wychowanków, specjalistami pracującymi w szkole, placówkami oświatowymi, wychowawczymi, kulturalnymi i innymi wspomagającymi realizację zadań świetlicy.

Szkolną codzienność wypełniają zajęcia, które odbywają się zgodnie z rocznym planem pracy dydaktyczno - wychowawczym. W ramach świetlicy prowadzone są następujące zajęcia: gry i zabawy ruchowe, zajęcia plastyczno - techniczne, zabawy integracyjne, gry dydaktyczne, zabawy ze śpiewem, gry towarzyskie, zajęcia czytelnicze, zabawy ćwiczące sprawność manualną, ćwiczenia relaksujące, pomoc w odrabianiu lekcji, zajęcia muzyczno - taneczne. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!


Regulamin świetlicy szkolnej


1. Wszyscy dbamy o wygląd naszej świetlicy, o ład i porządek. Sprzątamy po sobie. Pamiętamy, że każda rzecz ma swoje miejsce.

2. Szanujemy wszystkie przybory, gry i zabawki.

3. Chętnie uczestniczymy w zajęciach, grach, zabawach, w pracach porządkowych.

4. Zachowujemy ciszę w czasie przeznaczonym na naukę, aby nie przeszkadzać innym.

5. Starannie odrabiamy zadania domowe.

6. Dbamy o bezpieczeństwo własne i innych.

7. Informujemy o każdym wyjściu ze świetlicy.

8. Wychodzimy ze świetlicy jedynie za zgodą nauczyciela - opiekuna świetlicy.

9. Po skończonych lekcjach przychodzimy do świetlicy i swoją obecność zgłaszamy wychowawcy w świetlicy.

10. Jesteśmy kulturalni. Używamy zwrotów grzecznościowych.

11. Nie krzyczymy, nie biegamy.

12. Nie ruszamy cudzych rzeczy.

13. Nie przeklinamy, nie pyskujemy i nie hałasujemy.

14. Nie niszczymy cudzych prac.

15. Pomagamy słabszym.

16. Zachowujemy się tak, aby nie sprawiać przykrości koleżankom i kolegom oraz wychowawcy.

17. Słuchamy poleceń oraz próśb nauczyciela.


Konkurs - "#Zostań w domu – koronawirus - czyli jak przeczekać niechcianego gościa"

Weź udział w konkursie, aby pomóc sobie nawzajem! Zachęcamy wszystkich: - najmłodszych uczęszczających do Naszego Przedszkola, - uczn...