AKTUALNOŚCIOd dnia 3 czerwca 2024 r. ruszają zapisy do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2024/2025.


Aktualizacja adresu e-mail

Świetlica

Zorganizowana jest dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy swoich rodziców (opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności, wymagające zapewnienia im opieki w szkole. Nasza świetlica jest miejscem, w którym dzieci mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas przed i po zajęciach. 
Czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:45 do 7:45 i 11:15 do 16:15.

Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim: zapewnienie opieki przed i po zajęciach w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku i odrobieniu prac domowych. Staramy się, aby czas spędzony w świetlicy szkolnej, sprzyjał rozwojowi zainteresowań dzieci. Szczególną uwagę na zajęciach zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Wyrabiamy umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich u innych. Ćwiczymy też z dziećmi umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami. Staramy się nauczyć właściwego zachowania się w sytuacjach trudnych, ponoszenia odpowiedzialności za indywidualne i wspólne wykonywanie zadania oraz wdrażamy do utrzymywania porządku w czasie zajęć i zabaw. Realizując swoje zadania, świetlica współpracuje z rodzicami (opiekunami), nauczycielami wychowanków, specjalistami pracującymi w szkole, placówkami oświatowymi, wychowawczymi, kulturalnymi i innymi wspomagającymi realizację zadań świetlicy.

Szkolną codzienność wypełniają zajęcia, które odbywają się zgodnie z rocznym planem pracy dydaktyczno - wychowawczym. W ramach świetlicy prowadzone są następujące zajęcia: gry i zabawy ruchowe, zajęcia plastyczno - techniczne, zabawy integracyjne, gry dydaktyczne, zabawy ze śpiewem, gry towarzyskie, zajęcia czytelnicze, zabawy ćwiczące sprawność manualną, ćwiczenia relaksujące, pomoc w odrabianiu lekcji, zajęcia muzyczno - taneczne. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!


Regulamin świetlicy szkolnej


1. Wszyscy dbamy o wygląd naszej świetlicy, o ład i porządek. Sprzątamy po sobie. Pamiętamy, że każda rzecz ma swoje miejsce.

2. Szanujemy wszystkie przybory, gry i zabawki.

3. Chętnie uczestniczymy w zajęciach, grach, zabawach, w pracach porządkowych.

4. Zachowujemy ciszę w czasie przeznaczonym na naukę, aby nie przeszkadzać innym.

5. Starannie odrabiamy zadania domowe.

6. Dbamy o bezpieczeństwo własne i innych.

7. Informujemy o każdym wyjściu ze świetlicy.

8. Wychodzimy ze świetlicy jedynie za zgodą nauczyciela - opiekuna świetlicy.

9. Po skończonych lekcjach przychodzimy do świetlicy i swoją obecność zgłaszamy wychowawcy w świetlicy.

10. Jesteśmy kulturalni. Używamy zwrotów grzecznościowych.

11. Nie krzyczymy, nie biegamy.

12. Nie ruszamy cudzych rzeczy.

13. Nie przeklinamy, nie pyskujemy i nie hałasujemy.

14. Nie niszczymy cudzych prac.

15. Pomagamy słabszym.

16. Zachowujemy się tak, aby nie sprawiać przykrości koleżankom i kolegom oraz wychowawcy.

17. Słuchamy poleceń oraz próśb nauczyciela.


Konkurs „ZOSTAŃ UCZNIEM JANA PAWŁA II”

24 maja nasi uczniowie reprezentowali szkołę w I Edycji Powiatowego Konkursu „ZOSTAŃ UCZNIEM JANA PAWŁA II”, który odbył się w Szkole Podsta...