AKTUALNOŚCI


Przetarg - Ogłoszenie 2023/BZP 00186264/01 z dnia 21 kwietnia 2023


Rozpoczynamy rekrutację na rok szkolny 2023/2024


IX Powiatowy Konkurs Piosenki Patriotycznej „Kto ty jesteś – Polak mały”

Płatności


Przypominamy o terminie płatności do 10 maja.
Lista nie jest aktualizowana. Po dokonaniu płatności odczytanej z listy należy uznać że została ona wyrównana.

Kwoty ujemne zaznaczone na czerwono oznaczają zaległość widniejącą na koncie ucznia na ostatni dzień miesiąca, a kwoty dodatnie, czarne, oznaczają nadpłatę na koncie ucznia na ostatni dzień miesiąca.Informacja o sposobie kodowania wysokości opłat za posiłki i godziny ponadprogramowe 
w Przedszkolu Samorządowym w Orłach i Punkcie Przedszkolnym w Olszynce.

Informacja o sposobie kodowania wysokości opłat za posiłki
w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Mistrzostwa Sportowego
w Orłach:


Przypominamy, że kody identyfikacyjne uległy zmianie we wrześniu 2022.
W razie wątpliwości prosimy o kontakt z wychowawcami grup przedszkolnych
lub sekretariatem szkoły.
Naliczenie należności za świadczenie usług przez Przedszkole Samorządowe w Orłach


Zapisy do świetlicy szkolnej

Karta zapisu dziecka do świetlicy