AKTUALNOŚCIIntegracja


Integracja ma na celu przede wszystkim rozwijanie pozytywnych więzi emocjonalnych i społecznych, kształtuje również właściwe postawy takie jak: tolerancję, wyrozumiałość, otwartość, życzliwość, chęć niesienia pomocy, radość dawania i otrzymywania.

Idea Integracji w naszej szkole zaczęła się w sercu Pani Dyrektor mgr Renaty Iwanów przy wsparciu Grona Pedagogicznego oraz pozostałych pracowników szkoły. Jesteśmy dumni, że trwa do dnia dzisiejszego i cieszy się uznaniem wśród rodziców, uczniów a także w środowisku lokalnym.

Dowodem na to, że integracja ma sens jest wspólne przebywanie ze sobą, zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, wycieczki, udział w przedstawieniach szkolnych i pozaszkolnych, konkursy, warsztaty, gry i zabawy. Wszyscy uczą się od siebie wzajemnie, obdarzają życzliwością i radością, a to co najważniejsze motywują się wspierają i dopingują. Najlepiej zobrazują to zdjęcia z kilku wydarzeń z życia Naszej Szkoły.Warsztaty i rękodzieło z sianka

" Czym byłoby Boże Narodzenie bez zapachu sianka na stole?" W dniu 22 listopada 2021r. w naszej szkole odbyły się warsztaty z „e...