AKTUALNOŚCI


Zapisy do Oddziałów Przedszkola Samorządowego w Orłach, Punktu Przedszkolnego w Olszynce
i Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Orła Białego w Orłach

Lista dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola na rok szkolny 2022/2023 w postępowaniu uzupełniającym.

Lista dzieci, których rodzice potwierdzili wolę zapisu do Przedszkola Samorządowego w Orłach.

Integracja


Integracja ma na celu przede wszystkim rozwijanie pozytywnych więzi emocjonalnych i społecznych, kształtuje również właściwe postawy takie jak: tolerancję, wyrozumiałość, otwartość, życzliwość, chęć niesienia pomocy, radość dawania i otrzymywania.

Idea Integracji w naszej szkole zaczęła się w sercu Pani Dyrektor mgr Renaty Iwanów przy wsparciu Grona Pedagogicznego oraz pozostałych pracowników szkoły. Jesteśmy dumni, że trwa do dnia dzisiejszego i cieszy się uznaniem wśród rodziców, uczniów a także w środowisku lokalnym.

Dowodem na to, że integracja ma sens jest wspólne przebywanie ze sobą, zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, wycieczki, udział w przedstawieniach szkolnych i pozaszkolnych, konkursy, warsztaty, gry i zabawy. Wszyscy uczą się od siebie wzajemnie, obdarzają życzliwością i radością, a to co najważniejsze motywują się wspierają i dopingują. Najlepiej zobrazują to zdjęcia z kilku wydarzeń z życia Naszej Szkoły.PÓŁKOLONIA LETNIA „Orły Mistrzowie sportowi” 18.07 - 22.07. 2022 r.

PROGRAM I REGULAMIN PÓŁKOLONI LETNIEJ DLA UCZNIÓW KLAS MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ORŁACH „Orły Mistrzowie sportowi” 18.07...