AKTUALNOŚCI


Przetarg - Ogłoszenie 2023/BZP 00186264/01 z dnia 21 kwietnia 2023


Rozpoczynamy rekrutację na rok szkolny 2023/2024


IX Powiatowy Konkurs Piosenki Patriotycznej „Kto ty jesteś – Polak mały”

Dokumenty

Wnioski / Karty zgłoszenia:

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023
Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola na rok szkolny 2022/2023
Wniosek o przyjęcie do klasy Oddziału Mistrzostwa Sportowego

Deklaracje:

Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w roku szkolnym 2022/2023
Deklaracja w sprawie określenia dziennej liczby godzin świadczeń udzielanych dziecku przez przedszkole ponad czas przeznaczony na zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki

Uchwały / Zarządzenia / Rozporządzenia: 


Inne dokumenty:

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ORŁACH W OKRESIE EPIDEMII COVID-19
Zmiany w przepisach prawa oświatowego, które weszły w życie 1 września 2015 r.

Zapisy do świetlicy szkolnej

Karta zapisu dziecka do świetlicy