AKTUALNOŚCI

INFORMACJA - WAŻNE


NOWE Harmonogram konsultacji w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Orła Białego Czytaj więcej »


NOWE Zgoda rodzica na udział w konsultacjach w szkole od dnia 25 maja 2020 Czytaj więcej »

NOWE Zgoda rodzica na udział w zajęciach w szkole od dnia 25 maja 2020 Czytaj więcej »


Od dnia 11 maja 2020 roku do dnia 15 czerwca 2020 roku trwają zapisy do świetlicy Czytaj więcej »


Wyniki rekrutacji do Przedszkola Samorządowego im. Orła Białego w Orłach. Czytaj więcej »Wyniki rekrutacji 2020/2021

Wyniki rekrutacji do Przedszkola Samorządowego im. Orła Białego w Orłach:

Na podstawie protokołu Komisji Rekrutacyjnej Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Orłach podaje do wiadomości wyniki rekrutacji:
- wszystkie dzieci, które przystąpiły do rekrutacji zostały przyjęte do przedszkola na rok 2020/2021
- dzieci już uczęszczające będą kontynuować.


Wyniki rekrutacji do Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Orłach:

Wszystkie wnioski dotyczące zapisu dzieci do klas pierwszych rozpatrzone są pozytywnie.


W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z sekretariatem szkoły 166724630.