AKTUALNOŚCI


Zapisy do Oddziałów Przedszkola Samorządowego w Orłach, Punktu Przedszkolnego w Olszynce
i Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Orła Białego w Orłach

Lista dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola na rok szkolny 2022/2023 w postępowaniu uzupełniającym.

Lista dzieci, których rodzice potwierdzili wolę zapisu do Przedszkola Samorządowego w Orłach.

Rekrutacja 2022/2023

Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2022/23 ZSPzOIiOMS w Orłach przeprasza za opóźnienie w przekazaniu informacji o wynikach rekrutacji do przedszkola oraz punktu przedszkolnego w Olszynce z powodów technicznych.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola i punktu przedszkolnego w Olszynce obowiązani są do złożenia potwierdzenia woli przyjęcia. Dokonać tego należy w ZSPzOIiOMS w Orłach w pokoju 15, w dniach 12.04.2022 - 15.04.2022 r. w godzinach 8:00 - 15:00. Brak potwierdzenia woli spowoduje skreślenie z listy zakwalifikowanych.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do Punktu Przedszkolnego w Olszynce proszeni są o udział w spotkaniu organizowanym przez Panią Dyrektor Renatę Iwanów w dniu 12.04.2022 r. o godzinie 16:00 w Punckie Przedszkolnym w Olszynce.
OGŁOSZENIE

! Uwaga. Rekrutacja i zapisy do szkoły i przedszkola prowadzone są drogą e-mailową pod adresem zsporly@interia.pl.

! Informacje związane z rekrutacją, funkcjonowaniem szkoły oraz inne można uzyskać pod numerem telefonu 16 6724630 lub 794 172 321.

PÓŁKOLONIA LETNIA „Orły Mistrzowie sportowi” 18.07 - 22.07. 2022 r.

PROGRAM I REGULAMIN PÓŁKOLONI LETNIEJ DLA UCZNIÓW KLAS MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ORŁACH „Orły Mistrzowie sportowi” 18.07...