AKTUALNOŚCI

INFORMACJA - WAŻNENOWE PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ORŁACH W OKRESIE EPIDEMII COVID-19 Czytaj więcej »
Harmonogram odbioru świadectw szkolnych

Ze względu na zaistniałą sytuację, działając zgodnie z wytycznymi odbiór świadectw szkolnych odbywał się będzie według poniższego harmonogramu.

Rozdanie odbędzie się w hali sportowej szkoły. Na teren szkoły nie wchodzą rodzice. Po świadectwa uczniowie przychodzą w maseczkach i rękawiczkach.
Uczniowie, którzy nie odbiorą świadectw dnia 26 czerwca 2020 roku, mogą odebrać je w późniejszym terminie. Należy wówczas zgłosić się do sekretariatu szkoły.

Godziny odbioru świadectw:
VIIIC - 9.30
VIIIB - 10.00
VIIIA - 10.30
VIIA - 11.00
VIB - 11.30
VIA - 12.00
VB - 12.30
VA - 13.00
IVA - 13.30
IIIB - 14.00
IIIA - 14.30
IIA - 15.00
IB - 15.30
IA - 16.00.
Plan może ulec zmianie w przypadku zmiany sytuacji epidemiologicznej.

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE EPIDEMII COVID-19

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA  W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ORŁACH  W OKRESIE EPIDEMII COVID-19  Placówki wcho...