AKTUALNOŚCI

INFORMACJA - WAŻNE


NOWE Harmonogram konsultacji w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Orła Białego Czytaj więcej »


NOWE Zgoda rodzica na udział w konsultacjach w szkole od dnia 25 maja 2020 Czytaj więcej »

NOWE Zgoda rodzica na udział w zajęciach w szkole od dnia 25 maja 2020 Czytaj więcej »


Od dnia 11 maja 2020 roku do dnia 15 czerwca 2020 roku trwają zapisy do świetlicy Czytaj więcej »


Wyniki rekrutacji do Przedszkola Samorządowego im. Orła Białego w Orłach. Czytaj więcej »Zagrożenie COVID19

Ze względu na wprowadzenie stanu epidemii koronawirusa na terenie naszego kraju, przypomina się rodzicom o konieczności izolowania dzieci i młodzieży.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19 http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/410:

W dniach 12-13.03 br. nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze.

W dniach od 16.03 do 24.05. 2020 zostają zawieszone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w przedszkolu i szkole.

Przewidywane terminy Egzaminu Ósmoklasisty 16-18 czerwca.

Zobowiązuje się uczniów do śledzenia wiadomości w dzienniku Librus, przekazywanych przez nauczycieli. Będą to zadania, prace pisemne oraz polecenia do wykonania. Uczniowie powinni podjąć współpracę z nauczycielami.