AKTUALNOŚCI


Przetarg - Ogłoszenie 2023/BZP 00186264/01 z dnia 21 kwietnia 2023


Rozpoczynamy rekrutację na rok szkolny 2023/2024


IX Powiatowy Konkurs Piosenki Patriotycznej „Kto ty jesteś – Polak mały”

poniedziałek, 30 maja 2022

Zapisy do świetlicy szkolnej - 2022/2023

 Uwaga, od 30 maja 2022 r. ruszają zapisy do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2022/2023.

Prosimy o złożenie uzupełnionej Karty Zapisu w sekretariacie szkoły. Zapisy można składać do 13 czerwca 2022 r. Zasady rekrutacji określone są w Regulaminie Świetlicy Szkolnej.

Karty zapisu dostępne są w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Orłach.

Ogłoszenie listy przyjętych uczniów zostanie zamieszczone na stronie internetowej i w szkole na tablicy ogłoszeń dnia 14 czerwca 2022 r.

Przypominamy, że wg Regulaminu pierwszeństwo w przyjęciu do świetlicy szkolnej mają dzieci rodziców pracujących zawodowo.

Zapisy do świetlicy szkolnej

Karta zapisu dziecka do świetlicy