AKTUALNOŚCI

INFORMACJA - WAŻNE
czwartek, 4 lutego 2021

Szkolny konkurs „Mam talent — Orły z Orłów”Szkolny konkurs
„Mam talent — Orły z Orłów”

Regulamin Szkolnego Konkursu „Mam Talent”


Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do udziału w Szkolnym Konkursie „Mam Talent”, który zostanie rozstrzygnięty w dniu 16.02.2021 r.

Konkurs odbywa się w ramach realizacji Szkolnego Dnia Przyjaźni i Sympatii oraz szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.

CELE KONKURSU:
 • popularyzowanie działań artystycznych
 • rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży
 • promowanie młodych talentów
 • rozwijanie mocnych stron i zainteresowań uczniów
 • promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu
 • wyłonienie najciekawszej osobowości wśród osób posiadających różnorakie talenty
 • i umiejętności
 • zaprezentowanie w środowisku szkolnym i lokalnym różnorodnych talentów
 • integracja zespołu szkolnego w czasie pandemii COVID- 19 oraz zdalnego nauczania.
Uczestnicy mogą występować w następujących kategoriach:
 • Śpiew
 • Taniec
 • Pokazy treści kabaretowych
 • Gra na instrumencie
 • Recytacja
 • Plastyka
 • Sport (gimnastyka, sztuki walki, triki piłkarskie)
 • Sztuka iluzji
 • Występ teatralny, pantomima
 • Własna (samodzielnie skomponowana/napisana) muzyka/piosenka
 • Własne pomysły na prezentację

Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-VIII, którzy chcą zaprezentować swój talent. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń lub grupa do 5 uczniów.

Forma konkursu ma formę zdalną — należy zaprezentować swój talent poprzez nagranie filmu.
Uczeń przesyła swoje nagranie na adres e-mailowy: dziecizorlow@gmail.com
Długość nagrania – maksymalnie 5 minut
Konkurs składa się z jednego etapu, którego rozstrzygnięcie odbędzie się 16.02.2021 r.
Uczestnik może zaprezentować JEDEN występ.

Uczestnicy mogą wziąć udział w konkursie po przesłaniu pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego na adres e-mailowy dziecizorlow@gmail.com

Uczestnicy mogą zgłaszać się do 11 lutego 2021 r.


W dniu konkursu wybrana komisja (Dyrekcja, 2 nauczycieli, 2 uczniów, przedstawiciel Rady Rodziców) ocenia każdy występ w skali od 1 do 5 (gdzie 1 jest najniższą, a 5 najwyższą oceną punktową).

Konkurs wygrywa uczestnik, który zdobył najwięcej punktów.

DO DZIEŁA MŁODE ORŁY!!!