AKTUALNOŚCI

INFORMACJA - WAŻNENOWE PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ORŁACH W OKRESIE EPIDEMII COVID-19 Czytaj więcej »
środa, 24 czerwca 2020

Mega Misja w naszej świetlicy

Z radością dzielimy się informacją o zakwalifikowaniu do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Mega Misji! Głównym celem tego programu jest podniesienie wiedzy najmłodszych uczniów, dotyczącej bezpiecznego i świadomego użytkowania multimediów. Aby dostać się do programu należało wykonać pracę konkursową – cyfrową opowieść o dowolnej tematyce wykonaną za pomocą smartfona/tabletu/aparatu cyfrowego/komputera. Biorąc pod uwagę realia zdalnego nauczania, zadanie polegało na zaproszeniu Mega Misji do naszej świetlicy oraz przekonaniu organizatora do zakwalifikowania. Następnie komisja oceniała prace pod kątem pomysłowości, zaangażowania dzieci oraz wykorzystania narzędzi cyfrowych. Więcej informacji o programie dostępnych jest na stronie www.megamisja.pl .

Od nowego roku szkolnego będziemy realizować zajęcia, które nauczą najmłodszych korzystania z nowych technologii.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia prezentacji promującej naszą świetlicę.

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE EPIDEMII COVID-19

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA  W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ORŁACH  W OKRESIE EPIDEMII COVID-19  Placówki wcho...