AKTUALNOŚCI

INFORMACJA - WAŻNE

Osoby upoważnione przez rodziców do odbioru dzieci z przedszkola i świetlicy szkolnej muszą zgłosić się osobiście
z dowodem tożsamości do sekretariatu szkoły

poniedziałek, 7 października 2019

Sprzątanie Świata 2019


Jak co roku nasza Szkoła włączyła się do ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata”. W dniu 27 września uczniowie sprzątali teren szkoły i okolice. Celem tej akcji jest budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej oraz odpowiedzialności za środowisko naturalne. Ideą przedsięwzięcia jest praktyczna edukacja na rzecz rozwoju zrównoważonego - promocja i kreowanie postaw przyjaznych środowisku, a w szczególności w zakresie: poszanowania zasobów naturalnych (wody, surowców naturalnych i lasów) oraz racjonalnej gospodarki odpadami, rozumianej jako łańcuch działań począwszy od unikania tworzenia odpadów, przez selektywną zbiórkę po recykling.
Realizacja powyższych celów odbyła się poprzez prelekcję, rozmowy, dyskusje w trakcie dorocznej akcji sprzątania. Odpady były zbierane selektywnie i przekazane firmie odbierającej śmieci na terenie Gminy Orły. Dziękujemy wszystkim za pomoc i zaangażowanie.

Zdjęcia dostępne są w galerii.14 października - Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy takich myśli i marzeń, które dają się urzeczywistnić, pięknych i szlachetnych pomysłów, kt...